Fenotipa jeb kažoka un iezīmju DNS testi suņiem

  Būtiski zināt!

Ja testētā mutācija spēj ietekmēt vairākas kažoka krāsas, kažoka tipa vai citas nianses, papildu apraksts par mutācijām un iespējamajiem rezultātiem atrodams pie konkrētā testa. 

Apmatojuma krāsas un iezīmju jeb fenotipa testi

Apmatojuma krāsas un iezīmju jeb fenotipa testi

Svarīgi saprast, ka:

  • Apmatojuma krāsu un iezīmes ietekmē vairāku gēnu mijiedarbība (multifaktoriālā pazīme), tāpēc visbiežāk tiek izvēlēti dažādu gēnu DNS testi;
  • Gēni  viens otru var pastiprināt, nomākt vai modificēt, tāpēc svarīgi skatīties vairāku gēnu mijiedarbību;
  • Daži fenotipu noteicošie gēni ietekmē arī dzīvnieka veselību (piem., kurlums, aklums).

Rezultātu interpretācija

Kažoka tipa, krāsas un eksterjera DNS testiem, kuriem ir autosomāli recesīvs iedzimtības modelis, visbiežāk rezultātu interpretācijā būs redzamas testētā gēna alēles un izmaiņas tajās, kas nozīmē:

  • mutācijas nav nevienā alēlē  (nav mutācijas homozigots) - sunim nav nevienas no testētās pazīmes mutācijām. Viņam neizpaudīsies šī pazīme, kā arī tādu pazīmi viņš nevarēs nodot saviem pēcnācējiem;
  • mutācija ir vienā no alēlēm (izmaiņas ir heterozigotas) - sunim ir testētās pazīmes mutācija vienā no alēlēm (viņš ir nēsātājs). Pašam šī pazīme neizpaudīsies, bet šādu genotipa variantu nodos 50% savu pēcnācēju. Ja divus šādus suņus sapāro, paredzams, ka 25% kucēni būs ar testēto pazīmi;
  • mutācija ir abās no gēna alēlēm (izmaiņas ir homozigotas) - sunim ar tādu genotipu visticamāk izpaudīsies testētā pazīme (ja to neietekmē vēl citi gēni), kā arī suns nodos šo pazīmi visiem saviem pēcnācējiem.

Ja testētā pazīme tiek iedzimta autosomāli dominanti, nepilni dominanti vai ko-dominanti, DNS testa rezultātos visbiežāk būs šādas iespējamās pozīcijas:

  • izmaiņas nav (homozigots) - suņiem ar šādu genotipu nebūs testētās pazīmes, un arī mutāciju nevarēs nodot arī saviem pēcnācējiem;
  • izmaiņas vienā no alēlēm (heterozigotas) - suņiem ar mutāciju vienā alēlē var izpausties testētā pazīme, tā var izpausties daļēji vai radīt citu pazīmi, apvieojot abas (nepilnas dominances gadījumā), kā arī var izpausties abu alēļu pazīmes (ko-dominanta mantojuma gadījumā), bet tas, cik daudz konkrētā mutācija izpaudīsies, nav izmērāms iepriekš. Mutāciju var nodot 50% pēcnācēju;
  • izmaiņas ir abās alēlēs (izmaiņas ir homozigotas) - sunim testētā pazīme izpaudīsies pilnībā, kā arī suns nodos šo mutāciju visiem saviem pēcnācējiem.

  Uzmanību!

Visus veterināros DNS testus piedāvājam veikt attālināti - dzīvniekus laboratorijā nepieņemam!

  Radušies jautājumi par mūsu piedāvātajiem testiem?

  Uzdod mums jautājumu!

hCaptcha