Vetgen ISAG biedrs

Vetgen.eu kļuvis par ISAG biedru

Esam priecīgi paziņot, ka esam kļuvuši par Starptautiskās Dzīvnieku Ģenētikas Asociācijas (ISAG, International Society for Animal Genetics) biedru. Tas nozīmē, ka mūsu DNS testu iegūtie rezultāti būs salīdzināmi ar citu lielāku ģenētikas laboratoriju rezultātiem. 

Pamatā ISAG asociācija nodrošina salīdzinošos testus dzīvnieka ģenētiskās izcelsmes (STR profila) noteikšanā. STR profils sastāv no nelieliem DNS gabaliem, kas tiek saukti par mikrosatelītiem. Katram dzīvniekam tie atšķiras, un tos, tāpat kā citus DNS gabalus, manto no tēva un mātes. STR profilu var izmantot gan paternitātes/maternitātes noteikšanas testos, gan individuāla dzīvnieka ģenētiskā profila noteikšanai. To var izmantot, piemēram, ciltsrakstu apstiprināšanai, salīdzinot STR profilu ar dzīvnieka vecāku STR profiliem. 

 

ISAG biedri ģenētiskās izcelsmes testos analizē vienus un tos pašus mikrosatelītus, kas nodrošina, ka iegūtie rezultāti būs līdzvērtīgi citām laboratorijām. VetGen testi būs atbilstoši ISAG nomenklatūrai un ISAG standartam, kas arī būs norādīts rezultātos. 

 

Zinātniskā biedrība ISAG organizē arī konferences un seminārus, kuros dalās ar jaunākajiem molekulārās ģenētikas pētījumiem un citām aktualitātēm par dzīvnieku ģenētiku. Tāpat kā mēs, arī ISAG neatbalsta komericālus produktus, bet tikai zinātniski pamatotus DNS testus, kas VetGen zīmolam dos pievienoto vērtību savu pakalpojumu piedāvāšanā.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par ISAG asociāciju, sazinieties ar mums, rakstot uz vetgen@genera.lv